Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) αποτρέπει την προς τα πρόσω μετατόπιση της κνήμης ως προς το μηριαίο κατά τη διάρκεια στροφικών κινήσεων, αλμάτων και σε αλλαγή κατεύθυνσης.

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση, ενώ σημαντική βοήθεια προσφέρει η μαγνητική τομογραφία. Η αντιμετώπιση της ρήξης του ΠΧΣ γίνεται με μυική ενδυνάμωση σε άτομα που κάνουν καθιστική ζωή και δεν αναπτύσουν αίσθημα αστάθειας, ενώ σε δραστήρια άτομα και σε αθλητές γίνεται αρθροσκοπική αποκατάσταση του συνδέσμου με χρήση αυτομοσχεύματος.

Τραυματισμός απο υπέρχρηση

Tραυματισμός από υπέρχρηση Υπάρχουν  δύο τύποι των τραυματισμών: οι οξείες κακώσεις και οι τραυματισμοί από  υπέρχρηση.Οι οξείς τραυματισμοί είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τραυματικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ