Αστάθεια κατ’ώμον άρθρωσης

Η αστάθεια του ώμου προκαλείται είτε από ένα οξύ μεμονωμένο τραυματικό γεγονός (πρόσθιο εξάρθρημα), είτε από επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς που οδηγούν σε χαλάρωση της άρθρωσης.

Σημαντικό ρόλο στο να γίνει μετάπτωση του πρώτου πρόσθιου εξαρθρήματος σε καθ’έξιν εξάρθρημα, παίζουν η φύση του αθλήματος, η ηλικία, η θέση ακινητοποίησης και η συνύπαρξη οστικής βλάβης.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται αρθροσκοπικά με ποσοστά επιτυχίας 90-95%.

Τραυματισμός απο υπέρχρηση

Tραυματισμός από υπέρχρηση Υπάρχουν  δύο τύποι των τραυματισμών: οι οξείες κακώσεις και οι τραυματισμοί από  υπέρχρηση.Οι οξείς τραυματισμοί είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τραυματικού

Διαβάστε