Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης των φθαρμένων αρθρικών επιφανειών που σχηματίζουν την άρθρωση του γόνατος, τοποθετώντας ειδική πρόθεση που μιμείται τη λειτουργία και κίνηση του φυσιολογικού γόνατος.  Στην κλασσική επέμβαση , χρησιμοποιούνται οδηγοί και εργαλεία τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά αλλά σύμφωνα με το μέσο όρο του Ευρωπαϊκού πληθυσμού. Γίνεται αντιληπτό ότι τα εργαλεία αλλά και οι προθέσεις που τοποθετούμε για την αντικατάσταση της φθαρμένης άρθρωσης με την κλασσική μέθοδο, δεν έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τον κάθε ασθενή, το σωματότυπο του και το φύλο του.

Με την εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος εξαλείφονται αυτά τα προβλήματα της κλασσικής μεθόδου.
Πριν την επέμβαση, γίνεται λήψη τρισδιάστατης αξονικής τομογραφίας του γόνατος με ειδικό πρωτόκολο και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής σχεδιάζονται οι ειδικοί οδηγοί τοποθέτησης αλλά και η εξατομικευμένη πρόθεση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι και το γεγονός ότι έχουμε με αυτόν τον τρόπο να επιλέξουμε ανάμεσα σε 90 διαφορετικά μεγέθη προθέσεων, σε αντίθεση με την κλασσική μέθοδο όπου οι επιλογές μας είναι ανάμεσα σε 4 – 5 μεγέθη. Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ο μικρότερος τραυματισμός των μαλακών μορίων, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, γρήγορη ανάρρωση και άρθρωση του γόνατος “στα μέτρα” του κάθε ασθενούς.

Τραυματισμός απο υπέρχρηση

Tραυματισμός από υπέρχρηση Υπάρχουν  δύο τύποι των τραυματισμών: οι οξείες κακώσεις και οι τραυματισμοί από  υπέρχρηση.Οι οξείς τραυματισμοί είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τραυματικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ