Ρήξη μυοτενόντιου πετάλου

Το μυοτενόντιο πέταλο σχηματίζεται από τη συνένωση των τενόντων του υπερακάνθιου, του υπακάνθιου και του ελάσσονος στρογγύλου μυός. Το μυοτενόντιο πέταλο συμμετέχει στην απαγωγή και την έξω στροφή του ώμου, καθώς και στη σταθερότητα της άρθρωσης.

Η ρήξη του μυοτενοντίου πετάλου μπορεί να είναι πλήρης ή μερική. Η συμπτωματολογία της είναι το έντονο και επίμονο άλγος κατά την απαγωγή του ώμου ή η αδυναμία απαγωγής του ώμου.

Η διάγνωση τίθεται κλινικά και επιβεβαιώνεται με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας.

Η αντιμετώπιση γίνεται με συρραφή της ρήξης αρθροσκοπικά.

Τραυματισμός απο υπέρχρηση

Tραυματισμός από υπέρχρηση Υπάρχουν  δύο τύποι των τραυματισμών: οι οξείες κακώσεις και οι τραυματισμοί από  υπέρχρηση.Οι οξείς τραυματισμοί είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τραυματικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ