Υπακρωμιακή προστριβή

Με τον όρο υπακρωμιακή προστριβή αναφερόμαστε στην πρόσκρουση του μυοτενοντίου πετάλου στον υπακρωμιακό χώρο κατά την απαγωγή του ώμου, η οποία συνοδεύεται με έντονο άλγος και περιορισμό του εύρους κίνησης. Τα αίτια της προστριβής μπορεί να είναι η υπέρχρηση, ένα τραυματικό γεγονός, η μορφολογία του ακρωμίου, η αστάθεια του ώμου, η λάθος τεχνική σ’ένα άθλημα κ.ά.

Η αντιμετώπιση γίνεται αρχικά με συντηρητικά μέσα. Σε περίπτωση αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας γίνεται αρθροσκοπικά ακρωμιοπλαστική με ταυτόχρονη αντιμετώπιση συνοδούς παθολογίας.

Τραυματισμός απο υπέρχρηση

Tραυματισμός από υπέρχρηση Υπάρχουν  δύο τύποι των τραυματισμών: οι οξείες κακώσεις και οι τραυματισμοί από  υπέρχρηση.Οι οξείς τραυματισμοί είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τραυματικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ