Υπακρωμιακή προστριβή

Με τον όρο υπακρωμιακή προστριβή αναφερόμαστε στην πρόσκρουση του μυοτενοντίου πετάλου στον υπακρωμιακό χώρο κατά την απαγωγή του ώμου, η οποία συνοδεύεται με έντονο άλγος και περιορισμό του εύρους κίνησης. Τα αίτια της προστριβής μπορεί να είναι η υπέρχρηση, ένα τραυματικό γεγονός, η μορφολογία του ακρωμίου, η αστάθεια του ώμου, η λάθος τεχνική σ’ένα άθλημα κ.ά.

Η αντιμετώπιση γίνεται αρχικά με συντηρητικά μέσα. Σε περίπτωση αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας γίνεται αρθροσκοπικά ακρωμιοπλαστική με ταυτόχρονη αντιμετώπιση συνοδούς παθολογίας.

Περισσότερα ορθοπαιδικά άρθρα

Δείτε τα όλα