Κάκωση ποδοκνημικής

Η κάκωση της ποδοκνημικής (ΠΔΚ), κοινώς επονομαζόμενο διάστρεμμα, είναι από τους συχνότερους τραυματισμούς στον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Ανάλογα με τη βαρύτητα της κάκωσης διακρίνεται σε α’, β’, και γ’ βαθμού. Η αρχική αντιμετώπιση για κάθε βαρύτητας κάκωση γίνεται με ανάπαυση, παγοθεραπεία, επίδεση και ανάρροπη θέση του σκέλους και στη συνέχεια με λειτουργική αποκατάσταση. Χειρουργική αντιμετώπιση είναι αναγκαία μόνο στο 1% των κακώσεων της ποδοκνημικής.

Τραυματισμός απο υπέρχρηση

Tραυματισμός από υπέρχρηση Υπάρχουν  δύο τύποι των τραυματισμών: οι οξείες κακώσεις και οι τραυματισμοί από  υπέρχρηση.Οι οξείς τραυματισμοί είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου τραυματικού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ