Ρήξη πρόσθιου χιαστού

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) αποτρέπει την προς τα πρόσω μετατόπιση της κνήμης ως προς το μηριαίο κατά τη διάρκεια στροφικών κινήσεων, αλμάτων και σε αλλαγή κατεύθυνσης.

Η διάγνωση τίθεται με την κλινική εξέταση, ενώ σημαντική βοήθεια προσφέρει η μαγνητική τομογραφία. Η αντιμετώπιση της ρήξης του ΠΧΣ γίνεται με μυική ενδυνάμωση σε άτομα που κάνουν καθιστική ζωή και δεν αναπτύσουν αίσθημα αστάθειας, ενώ σε δραστήρια άτομα και σε αθλητές γίνεται αρθροσκοπική αποκατάσταση του συνδέσμου με χρήση αυτομοσχεύματος.

Περισσότερα ορθοπαιδικά άρθρα