Αστάθεια κατ’ώμον άρθρωσης

Η αστάθεια του ώμου προκαλείται είτε από ένα οξύ μεμονωμένο τραυματικό γεγονός (πρόσθιο εξάρθρημα), είτε από επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς που οδηγούν σε χαλάρωση της άρθρωσης.

Σημαντικό ρόλο στο να γίνει μετάπτωση του πρώτου πρόσθιου εξαρθρήματος σε καθ’έξιν εξάρθρημα, παίζουν η φύση του αθλήματος, η ηλικία, η θέση ακινητοποίησης και η συνύπαρξη οστικής βλάβης.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται αρθροσκοπικά με ποσοστά επιτυχίας 90-95%.

Περισσότερα ορθοπαιδικά άρθρα

Δείτε τα όλα